Zwrot zużytych produktów « powrót

UWAGA!
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Postępowanie z odpadami preparatu i opakowaniem:

  • Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie doprowadzać do skażenia kanalizacji.
  • Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.
  • Zużyte opakowania dokładnie opróżnić, wypłukać 3 krotnie wodą a popłuczyny wlać do opryskiwacza i wypryskać na powierzchnię wcześniej dezynsekowaną.
  • Zużyte opakowania przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów

Kody odpadów:

  • 02 01 08 - odpady agrochemiczne zawierające substancje niebezpieczne;
  • 15 01 10 - opakowanie zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.